Samočistící žáruvzdorné sklo

 Hlavní výhody:
  • vyšší spalovací teplota
  • menší spotřeba paliva
  • čistější sklo
  • větší výkon do teplovodního výměníku        

Pokovené neboli pyrolytické (samočistící) sklo je žáruvzdorné sklo, které je z vnější strany ( touto stranou se musí sklo u ohniště krbových kamen či krbové případně kamnové vložky otočit do prostoru místnosti  ) opatřeno speciální ultratenkou kovovou vrstvou. Tuto jedinečnou, technologicky nesmírně náročnou proceduru umějí dokonale zvládnout pouze dva závody na světě. Díky pokovení žárovzdorného skla je při hoření odráženo 6 až 10 % tepelné energie zpět do ohniště.

Tímto jevem vznikají v krbu či kamnech vyšší teploty, spalování je dokonalejší a jsou dosahovány i nižší emise. Žáruvzdorné sklo se pochopitelně zanáší o poznání méně.

Optimální vlhkost dřeva je kolem 12%. Pokud však topíte dřevem, které má vyšší vlhkost než 20% jste jen sami proti sobě. Nejen že rapidně padá výhřevnost tohoto paliva, ale k čistému sklu budete mít i při použití skla pyrolytického opravdu daleko.

Žáruvzdorné sklo je použitelné do všech krbových kamen nebo vložek. Sklo odolává teplotám do 800°C.

Jeho samočistící vlastnost je dána probíhajícím fyzikálně-chemickým dějem při hoření. Samočistící pokovené sklo je vhodné především do teplovodních krbových vložek, kde se teplo odráží od pokovené vnitřní vrstvy zpět do topeniště. Tím zvyšuje výkon a současně omezuje znečisťování keramického skla.