Sklo před krb

Sklo před krb

Parametry
750
1650
Nosnost skla

Maximální možná žátěž na roznoměrně položeném sklu v kg.

do 200 kg